Paieškos

Fotoelektros ir kraštovaizdžio suvaržymai


Fotoelektros ir kraštovaizdžio suvaržymai: kai reikia leidimų sumontuoti fotoelektrinį stogą ir kai nebūtina kreiptis į prižiūrėtoją.

Tuo atvejufotovoltinės sistemos montavimas ant stogosavivaldybė ir prižiūrėtoja NEGALI taikyti bendrų kraštovaizdžio apribojimų. Be to, net irkraštovaizdžio suvaržymas, ne visada reikalinga vadovybės nuomonė.

Būtent tai patvirtino Pjemonto TAR nutarimas, kuris atvėrė duris plačiau įdiegti fotoelektros sistemas net ir „didelės kraštovaizdžio vertės“ vietovėse, ir tam nebūtinai reikalingas superintendencijos leidimas.

Nuosprendis datuojamas 2014 m. Gruodžio 10 d. (Nuosprendžio Nr. 1946). Šiuo atveju Pjemonto TAR priėmė bendrovės pateiktą apeliaciją, kurioje prašoma panaikinti savivaldybės techninės įstaigos raštelį. Reikalingas pranešimas (atsižvelgiant į komunikacijos apie darbų, susijusių su fotoelektros sistemos, pritvirtintos prie stogo, montavimo pradžia), prieš tai gavus nuomonęPrižiūrėtojas.

TenPrižiūrėtojas, norėdamas išduoti leidimą, jis bendrovei „primetė“ priimti sistemas, išdėstytas palei stogo karnizą, ir kad tose pačiose sistemose būtų sumontuota tos pačios spalvos antirefleksinė plėvelė kaip ir stogo danga.

Pjemonto derva nustatė, kad konkrečiu bendrovės atveju vartotojas galėtų įdiegti saulės sistemą net be superintendento leidimo, paprasčiausiai pranešdamas apie darbo pradžią.

Žinoma, tai nereiškia, kad tie, kurie nori įrengti fotovoltinį stogą vietovėje, kur yra kraštovaizdžio suvaržymas, neturėtų kreiptis į Superintendencijos nuomonę. Tačiau šis sprendimas atveria duris į paprastesnes apeliacijas ir paprastesnį leidimų įsigijimą.

Pjemonto apygardos administracinio teismo teigimu, visada būtina patikrinti kiekvieną atvejį atskirai ir tik tam tikromis sąlygomis būtina prižiūrėtojo nuomonė.

Paprastai savivaldybių administracijos „perduoda kamuolį“ viršininkui, kreipdamosi į Įstatyminio dekreto Nr. 28/2011. Pasak TAR, šiame straipsnyje aiškiai kalbama apie šilumines saulės baterijas, o ne apie fotoelektrą. Šiuo atveju fotoelektros sistemos montavimą reglamentuoja Įstatyminio dekreto Nr. 115/2008.

Jei fotoelektros sistema yra integruota į pastato stogą, paprasčiau apeiti Superintendencijos leidimą. Sistema turėtų išlaikyti tą patį nuolydį ir tą pačią aikštelės orientaciją, nekeisdama pastato formos. Pasinaudodamas reguliavimo trūkumais, Pjemonto apygardos administracinis teismas konstatavo, kad tuo konkrečiu atveju užtenka pranešti apie darbo pradžią techninei gyvenamosios vietos tarnybai, nereikalaujant reikalauti prižiūrėtojo nuomonės. Kaip mums parodė Pjemonto derva, net ir kraštovaizdžio suvaržymas, ne visada būtinas superintendencijos leidimas.

Fotoelektros ir kraštovaizdžio suvaržymai

Pjemonto TAR sakinys nepanaikina kraštovaizdžio apsaugos bet kokiomis sąlygomis, tačiau ne visada tai buvo būtina mažoms fotoelektrinėms sistemoms.

Norint įrengti saulės šilumines ar fotovoltines plokštes ant pastatų, esančių ribojamose teritorijose, stogų, paprastai reikia leidimų ir apribojimų turinčios viršininko nuomonės. Šiuo metu šio klausimo centre yra 2015 m. Gegužės 19 d. Ministro nutarimas, kuriuo pristatytas bendras fotoelektros sistemų statybos ir prijungimo prie elektros tinklo modelis.

2015 m. Gegužės 19 d. Ministro nutarime taip pat yra kritinių klausimų, kurie leidžia apeiti superintendento nuomonę, visų pirma su 4 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią: „fotovoltinių sistemų įrengimas pastatuose, kurie nepatenka į 136 straipsnyje nurodytų pastatų taikymo sritį. Kultūros paveldo ir kraštovaizdžio kodekso (Įstatyminis dekretas 42/2004) 1 dalies b ir c punktai neturi būti įgyjami administracinių sutikimo aktų, kad ir kokie jie būtų įvardyti, įskaitantkraštovaizdžio leidimas”.

Nedidelės intervencijos, kuriomis galima pasinaudoti supaprastinta kraštovaizdžio leidimo procedūra, taip pat apima saulės, saulės šiluminių ir fotoelektrinių plokščių montavimą, jei įrengimo plotas yra mažesnis nei 25 kvadratiniai metrai. Ši specifikacija gali būti taikoma vienalytėse A kategorijos teritorinėse teritorijose (praktiškai, tistoriniai centrai) ir ribojamose teritorijose pagal 136 straipsnio 1 dalies b ir c raides (vietovės, kuriose yra kraštovaizdžio apribojimų).

Tiksliau skaitant būtų galima teigti, kad išimtis taikoma tik leidimams pastato pusėje, o ne kraštovaizdžio fronte, kur reikalingas vadinamasis leidimas. Daugiau informacijos:fotoelektros atstumas.


Vaizdo įrašas: Saulės elektrinės. saulės elektrinės namams. saulės elektrinės verslui. Sinergija LT. (Liepa 2021).