Paieškos

„Life +“ ir ES aplinkos fondas


Pagal programą patvirtintas 202 naujų projektų finansavimas aplinkos fondas Europos Sąjungos. Gyvenimas + yra Europos finansinė priemonė, skirtaaplinka Naujausi patvirtinti projektai yra susiję su intervencijomis, kuriomis siekiama: saugoti gamtą, tobulinti aplinkos politiką ir vykdyti informavimo bei komunikacijos kampanijas šiais klausimais aplinkosaugos. Bendra projektų investicija siekia 516,5 milijono eurų, iš kurių 268,4 milijonai bus bendrai finansuojami iš ES įnašo.

Buvo pasirinkti dar 76 projektai Gyvenimas + gamta ir biologinė įvairovė patvirtintuose projektuose numatoma bendra 241,8 milijono eurų investicija, iš kurios 136 milijonai eurų bus Europos bendrijos indėlis. Kitos Gyvenimas + Aš:

Gyvenimas + Aplinkos politika ir valdymas, kai projektai prisidės kuriant novatoriškas strategijas, metodus, įrankius el ekologiškos technologijos. Europos Komisija gavo 607 pasiūlymus, iš jų tik 113 bus finansuojami tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Atrinkti projektai sudaro 258,4 mln. Eurų investicijų, iš kurių 124,4 mln. Bus padengta ES įnašu. Patvirtintais projektais siekiama atsverti klimato pokyčiai ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Gyvenimas + Informacija ir komunikacija, projektai, kuriais siekiama skleisti sveiko principus aplinkos apsaugos politika, skatinti mokymus ir informuoti apie miškų gaisrų prevenciją. Atsižvelgiant į tai, Europos Komisijoje buvo rasta 203 pasiūlymai, iš kurių tik 13 buvo priimti.

Viduje Gyvenimas + jie negalėjo praleisti atliekų tvarkymas yra vandens, atitinkamai 29 ir 19 projektų.Vaizdo įrašas: Jane Fonda: Lifes third act (Birželis 2021).